Currently viewing the category: "Anställda"

Present till anställda

On September 21, 2011 By

Varje år förväntas företag köpa presenter till sina anställda, och det är lika svårt att hitta på något nytt och kreativt varje gång. Ofta blir det en filt eller en vas som present vilket kan vara lite av en besvikelse för den anställda.

Vår övertygelse är att fler företag bör tänka igenom sitt val av […]

Continue Reading

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.