Varför firar man alla hjärtans dag?

Alla hjärtans dag firar man den 14:e februari varje år. Dagen är mycket populär bland både allmänheten och näringslivet. För gemene man är det ett tillfälle att få visa sin käraste lite extra uppmärksamhet med gåvor, blommor, kort och  middagar. För näringslivet innebär det att man får ett tillfälle då man kan sälja en hel del extra.

Photo: Sira Anamwong/freedigitalphotos.net
Photo: Sira Anamwong/freedigitalphotos.net

Att alla hjärtans dag (på engelska Valentines day) är populär går inte att ta miste på men varför firar man alla hjärtans då? Det är en tradition som vuxit fram men kommer sig först av olika helgon som samtliga hade namnet Valentin. Dessa förärades under medeltiden en åminnelsedag just den 14:e februari. Det var dock inte en romantisk fest vid denna tid.

Den första kopplingen mellan romantik och Valentindagen var i samband med en dikt av Chaucer där han nämner Valentindagen. Sedermera började man skicka valentinkort på alla hjärtans dag i det Viktorianska England på 1800-talet – denna tradition har sedan dess levt vidare men i modern tid även börjat inkludera gåvor och den komersiella processen vi alla känner till.

Leave a Reply

Your email address will not be published.